Sunday, February 13, 2011

Teknik Menjawab Bahagian D Novel.

BAHAGIAN D

NOVEL

Pengenalan

- Bahagian D meminta calon menjawab soalan yang berkaitan dengan novel

wajib bagi setiap zon.

- Masa yang dicadangkan untuk menjawab soalan D ialah 10 minit.

- Hanya satu soalan novel yang dikemukakan.

- Setiap calon wajib menjawab soalan tersebut dan tiada pilihan soalan lain.

- Calon mesti mengkaji tiga buah novel, sebuah dari tingkatan satu, sebuah

dari tingkatan dua dan sebuah dari tingkatan tiga.

- Soalan perbandingan antara dua buah novel juga mungkin dikemukakan.

- Markah maksimum ialah 10 markahTeknik Menjawab- Baca soalan sekurang-kurangnya dua kali untuk memahami kehendak

soalan.

- Kemudian, rangka isi jawapan berdasarkan kehendak soalan.

- Jawapan mesti ditulis dalam bentuk perenggan.

- Jawapan dalam bentuk isi-isi penting atau nota ringkas tidak
dibenarkan.

- Jawapan mesti ditulis dalam ayat yang lengkap.

- Setiap jawapan yang diberi mesti mengandungi sekurang-kurangnya tiga isi.

- Setiap isi perlu dihuraikan dengan

a. Pernyataan

b. Huraian, dan

c. Contoh

- Panjang jawapan sekitar 80 hingga 120 patah perkataan.

- Soalan bahagian ini adalah berdasarkan novel-novel yang dikaji mengikut zon

masing-masing.

- Antara aspek yang disoal adalah dari aspek-aspek sasteranya seperti

sinopsis, tema, persoalan, perwatakan, plot, latar, gaya bahasa, nilai,

dan pengajaran.

- Selain itu, pelajar juga mesti mengelakkan daripada melakukan banyak

kesalahan dari aspek tatabahasa dan ejaan, kerana terdapat markah untuk

bahasa dalam soalan ini.

- Jika ada masa, tulislah sebanyak mungkin isi kerana isi yang salah tidak

akan ditolak markah, manakala isi yang betul akan diberikan markah.Contoh Soalan:

Jawapan mestilah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji sama

ada di Tingkatan 1,Tingkiatan 2, atau Tingkatan 3 seperti senarai di bawah.

1. Meniti Kaca (Raja Sabarudin Raja Abdullah)

2. Anak Din Biola (Maaruf Mahmud)

3. Aku Anak Timur (Siti Aminah Hj. Yusuf)

4. Limpahan Darah di Sungai Semur (Zakaria Salleh)

5. Pahlawan Pasir Salak (Mohd. Ismail Sarbini)

6. Tragedi Empat Disember (Dzul Karnain Ithnain)

7. Timulawak Kapal Perang (Azmah Nordin)

8. Kapten Hassan Wira Bangsa Harun Johari)

9. Panas Salju (Talib Samad)

10. Merdeka! Merdeka! (A Rahman Hanafiah)

11. Ekspedisi (Mohd. Ghazali Tocheh)

12. Kanang Cerita Seorang Pahlawan (Maznan Nordin)

No comments:

Post a Comment