Monday, March 7, 2011

Sajak Harga Remaja (Rahman Shaari) Tingkatan 4

Maksud
Rangkap 1

Pengajak menerangkan tentang kepentingan usia remaja yang tinggi nilainya dalam meniti kehidupan.

Rangkap 2

Penyajak mencetuskan persoalan tentang pengisian kehidupan remaja sama ada dipenuhi kelalaian atau digunakan untuk menuntut ilmu.

Rangkap 3

Usia remaja amat bernilai dan tidak boleh dibeli dengan perjanjian. Remaja perlu teguh pendirian, berani menghadapi cabaran dan gigih menuntut ilmu.

Rangkap 4

Remaja perlu mempunyai matlamat hidup untuk menjadi insan yang berguna.


Tema
Ketinggian nilai usia remaja berdasarkan pengisian usia muda.
Zaman remaja ialah zaman paling berharga dan para remaja mesti mengisinya dengan sesuatu yang baik. Remaja juga mesti berani berpendirian dan berilmu pengetahuan serta mempunyai hala tuju.

Persoalan
1. Persoalan tentang kehidupan remaja yang penuh dengan cabaran dan dugaan.

2. Persoalan jati diri remaja.

3. Persoalan keberanian remaja dalam menempuh liku-liku kehidupan.Tanpa keberanian, remaja susah menghadapi zaman remaja yang penuh masalah dan pengaruh.

4. Persoalan hala tuju hidup dalam diri remaja.
Zaman remaja dapat diisi dengan sebaik-baiknya dengan adanya hala tuju dan matlamat hidup.


Bentuk
1. Terdiri daripada empat rangkap
2. Bilangan barisnya tidak sama. Rangkap pertama, kedua dan ketiga terdiri daripada enam baris, manakala rangkap keempat terdiri daripada dua baris.
3. Mengandungi antara satu hingga empat patah kata sebaris.
4. Rima akhirnya bebas abaccd,abcdcd, abcdce dan aa.
5. Sajak ini berbentuk bebas.

Nada
Sinis


Gaya Bahasa
1. Ayatnya pendek-pendek.
Contoh: pendirian (rangkap 3, baris 5)

2. Diksinya mudah difahami.
Contoh: dengan apakah akan kaupenuhi (rangkap 2, baris 1)

3. Aliterasi :pengulangan konsonan m
Contoh : remaja amat mahal (rangkap 3, baris 1)

4. Pengulangan konsonan t
Contoh : dengan ketentuan tuju (rangkap 4, baris 2)

5. Asonansi :pengulangan vokal a
Contoh :dengan apakah akan kaupenuhi (rangkap 2, baris 1)
Pengulangan vokal i
Contoh : di pinggir perjalanan ini? (rangkap 1, baris 6)

6. Anafora – pengulangan perkataan pada awal baris
Contoh : bagai kehijauan daun
bagai kesegaran pohon (rangkap 1, baris 4-5)


7. Metafora
Contoh : piala remajamu (rangkap 2, baris 2)
cuka kesangsian (rangkap 2, baris 3)
madu ajaran (rangkap 2, baris 5)
8. Simile
Contoh : bagai kehijauan daun (rangkap 1, baris 4)

9. Sinkope
Contoh : Penuhilah remajamu
Dengan apakah akan kau penuhiNilai
1. Nilai keberanian. Remaja perlu berani untuk menegakkan kebenaran.
2. Nilai kegigihan. Remaja mestilah berusaha untuk menuntut ilmu.
3. Nilai kebijaksanaan. Remaja perlu bijak menentukan hala tuju diri dalam hidup mereka.


Pengajaran
1. Kita hendaklah mengisi masa remaja dengan perkara-perkara yang bermanfaat.
2. Kita mestilah rajin berusaha dan menuntut ilmu demi masa depan yang cerah.
3. Kita hendaklah berani menempuh dugaan hidup.Remaja mestilah mempunyai keberanian kerana tanpa keberanian, remaja susah menghadapi zaman remaja yang penuh masalah dan pengaruh.
4. Kita perlu mempunyai pendirian yang tetap dan yakin akan diri sendiri.
Latihan

Soalan

1. Nyatakan dua nilai yang terdapat dalam sajak Harga Remaja.

2. Nyatakan dua pengajaran yang diperoleh daripada sajak Harga Remaja.

3 comments:

 1. saya inginkan sajaknya. Boleh atau tidak?

  ReplyDelete
 2. Harga Remaja

  Berapakah sebenarnya harga remaja
  yang bersih
  dari gelodak kecewa
  bagai kehijauan daun
  bagai kesegaran pohon
  di pinggir perjalanan ini?
  Dengan apakah akan kaupenuhi
  piala remajamu
  adakah cuka kesangsian
  dari cinta maruah
  atau madu ajaran
  dari ilmu susah
  Remaja amat mahal
  sesungguhnya
  tiada terbeli oleh perjanjian
  harga remaja adalah pendirian
  keberanian dan ilmu
  Penuhilah remajamu
  dengan ketentuan tuju

  Rahman Shaari

  ReplyDelete
 3. Terima kasih Asrun Najah...Sudi menaip semula Sajak Harga Remaja.

  ReplyDelete